Geschiedenis

Emiel Decraemer, Robert Decraemer, winkel Statiestraat 130 in 1948 Ons bedrijf heeft reeds een lange geschiedenis achter de rug. Emiel Decraemer leerde het ambacht bij Bernard Demeyer in Oostende. In 1938 richtte hij zijn eigen zaak op tesamen met zijn vrouw Maria Vyvey. De hoofdbezigheid was toen hoofdzakelijk schrijnwerkerij. Biljarttafels en alle aanverwante zaken namen maar een klein stuk van de activiteiten in beslag. De winkel was gevestigd aan de Statiestraat 130 in Eernegem.
Door de tweede wereldoorlog van 1940-1945 werden alle activiteiten noodgedwongen op een laag pitje gezet. Maar tijdens de oorlog werden reeds plannen gesmeed om de zaak uit te breiden.
 
Maria Vyvey, Robert Decraemer, winkel Statiestraat 130 in 1948
Emiel Decraemer & zoon Robert voor de winkel in de Statiestraat 130 in Eernegem in 1948   Maria Vyvey & zoon Robert voor de winkel in de Statiestraat 130 in Eernegem in 1948
Inhuldiging werkplaats Stationstraat 179, Emiel, Maria & Robert Na de oorlog startte men weer op volle kracht. Er werd een perceel bouwgrond gekocht om een nieuwe werkplaats en een nieuw woonhuis op te bouwen. In 1949 was de nieuwe werkplaats klaar en werd deze plechtig ingehuldigd. Daarna werd begonnen met de bouw van het woonhuis met ruime winkel. Dit was in 1950 klaar. In 1950 werd de winkel dan ook overgebracht naar de Stationstraat 179, ook in Eernegem.
Inhuldiging nieuwe werkplaats in 1949 in de Stationstraat 179 in Eernegem  
Naarmate de tijd vorderde, groeide het bedrijfje steeds verder. De twee zonen hielpen graag mee in de zaak van vader en moeder. Inhuldiging werkplaats Stationstraat 179, Emiel & Robert
  Inhuldiging nieuwe werkplaats in 1949 in de Stationstraat 179 in Eernegem
Robert & NoŽlla voor de winkel in de Stationstraat 179 in 1964 In 1964 was er opnieuw een heugelijk moment. Toen trouwde zoon Robert met NoŽlla Loobuyck. In 1965 kregen ze een dochter en in 1970 volgde een zoon: Johan.
Robert en NoŽlla voor de winkel in de Stationstraat 179 in 1964  
Na verloop van tijd moest de schrijnwerkerij echter meer en meer terrein prijsgeven aan de biljartactiviteiten. In 1972 werd de schrijnwerkerij stopgezet ten voordele van de biljarttafels. De naam van de zaak werd dan ook herdoopt tot "Biljarts Decraemer". Maria hield zich hoofdzakelijk bezig met de winkel, terwijl Emiel Decraemer op verplaatsing was naar de klanten. De werkplaats in de Stationstraat 179 in 1968
  Een sfeerbeeld van de werkplaats in de Stationstraat 179 omstreeks 1968
Emiel Decraemer aan het werk bij een klant 1979 Sindsdien kreeg deze naam meer en meer bekendheid in het hele land, hoofdzakelijk door mond aan mond reclame en door het vriendelijke onthaal van Maria in de winkel. Vanaf 7 jaar ging Johan reeds mee op verplaatsing met vader Robert en grootvader Emiel.
Emiel Decraemer aan het werk bij een klant in 1979  
In 1987 was het tijd om te feesten! Emiel en Maria vierden toen hun gouden bruiloft. Ondertussen had zoon Robert ook reeds een jarenlange ervaring opgedaan in het ambacht en nam hij vooral de werken bij de klant ter plaatse voor zijn rekening. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd bleef Emiel Decraemer regelmatig mee gaan op verplaatsing met zijn zoon Robert. Een zwart moment voor de familie was het overlijden van zijn vrouw Maria op 81-jarige leeftijd in 1988. Robert Decraemer nam meer en meer de taken over van zijn vader Emiel. Gouden jubileum Emiel & Maria in 1987
  Emiel Decraemer & Maria Vyvey voor hun winkel in de Stationstraat 179 ter gelegenheid van hun gouden jubileum in 1987
Robert Decraemer, NoŽlla en Johan Met het overlijden van Emiel Decraemer op 89-jarige leeftijd in 1996 werd een tijdperk afgesloten. De zaak "Biljarts Decraemer", die geleid werd door Emiel Decraemer, werd overgenomen door zijn zoon Robert Decraemer. Meer dan een halve eeuw geschiedenis werd op dat moment afgesloten.
De winkel in Eernegem werd gesloten en alle activiteiten werden volledig verplaatst naar Oostende naar de Mariakerkelaan 262. Ondertussen was zoon Johan afgestudeerd als industrieel ingenieur en kwam hij op zijn beurt zijn vader Robert ondersteunen in de zaak. Terwijl Robert en Johan op verplaatsing zijn, wordt de winkel aan de Mariakerkelaan 262 open gehouden door NoŽlla.
Robert Decraemer, NoŽlla Loobuyck en Johan Decraemer heten u van harte welkom  
Johan zorgde voor een nieuwe technische impuls in de zaak: speciale hefmiddelen en transportkarren werden ontworpen, in 1999 kwam er een gesofistikeerde aanhanger speciaal ontworpen voor het vervoer van biljarttafels en het machinepark werd vernieuwd.

Een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis was het publiceren van onze website op internet in september 2004.

Op 16 juli 2005 was er opnieuw een heugelijk moment. Toen trouwde zoon Johan met Regine.

Sinds 2006 zijn we invoerder van Billards Brťton. Deze biljarts maken gebruik van het 3 in 1 concept. D.w.z. dat de poolbiljarttafels met behulp van het Multibandensysteem kunnen omgevormd worden tot caramboletafels. Met behulp van een perfect afgewerkte afdekplaat kunnen ze ook nog eens omgevormd worden tot een prachtige eettafel.

Op 20 juli 2009 werd onze website getransfereerd naar onze eigen internet domeinnaam: www.decraemer.net , tevens veranderde het emailadres naar biljarts@decraemer.net

Johan en Regine op hun huwelijksdag in 2005
  Johan en Regine op hun huwelijksdag in 2005